Aplikacja spełnia dwie podstawowe funkcje – automatyczne monitorowanie oraz badania w zakresie praw własności przemysłowej. Nasi Klienci doceniają przede wszystkim funkcjonalność umożliwiającą wyszukiwanie kolizji z chronionymi prawami (np. znakami towarowymi) a także uzyskiwanie informacji o działaniach konkurencji (np. nowych produktach wprowadzanych na rynek). Informacje generowane przez aplikacje stanowią cenne źródło informacji prawnych oraz marketingowych.

Dane dostępne w InPro Badania, w tym dane wykorzystywane do monitorowania praw, pozyskiwane są wyłącznie ze źródeł urzędowych tj. oficjalnych wydawnictw Urzędu Patentowego. Baza zawiera m.in. informacje o znakach towarowych rejestrowanych w Polsce w ciągu ostatnich 100 lat. Co ważne, aktualizacje danych wprowadzane są w ciągu 2 do 3 dni od publikacji przez Urząd Patentowy.

Monitoring

Monitorujemy kolizje nie tylko w zakresie znaków towarowych, ale także wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych – to unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Od Ciebie zależy jaki będzie zakres monitoringu. Możesz kontrolować wszystkie aktywności firm konkurencyjnych w tym nowe oznaczenia jak i rozwiązania techniczne. Cotygodniowe raporty, przesyłane mailowo oraz dostępne bezpośrednio w programie, zawierają wykaz wyszukanych praw, a także informacje o terminie na złożenie sprzeciwu oraz bezpośrednie łącza do Rejestru Urzędu Patentowego. Masz pełną informacje o kolizyjnych zgłoszeniach bądź aktywności firm konkurencyjnych, które obserwujesz.

Znaki towarowe

Baza zawiera informacje o blisko 600 tys. znaków towarowych rejestrowanych w trybie krajowym w Polsce, a także rejestracji międzynarodowych z wyznaczeniem Polski. Jest to unikalny zbiór znaków zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP od roku 1918. Oprócz danych masz do dyspozycji zaawansowane narzędzia do wyszukiwania, tworzenia wielowymiarowych zapytań, grupowania wyników, zapisywania historii wyszukiwania, przeglądania i drukowania w dowolnym układzie, i dużo więcej.

W prosty sposób możesz też zamienić wykonywane badanie w stałą regułę monitorowania, którą aplikacja będzie automatycznie wykonywać przy każdej aktualizacji bazy.

Rozwiązania techniczne

InPro Badania zawiera informacje o zgłoszeniach blisko 200 tys. wynalazków oraz wzorów użytkowych w Polsce od roku 1984. Oprócz zaawansowanych narzędzi do wyszukiwania, grupowania wyników, przeglądania czy też drukowania, baza posiada niezwykle przydatne funkcje umożliwiające wyświetlanie pełnych opisów patentowych, informacji z Register Plus UPRP, a także informacji, znalezionych w wyszukiwarce Google, na temat wybranego podmiotu (np. zgłaszającego wynalazek).

Przetestuj bezpłatnie

Sprawdź nasze rozwiązania. Poczuj jak proste i intuicyjne
może być zarządzanie sprawami, terminami czy zadaniami.
Dowiedź się jakie korzyści możesz uzyskać.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy

Jakim produktem jesteś zainteresowany?

InPro BadaniaInPro KancelariaCały pakiet InPro