POLITYKA PRYWATNOŚCI

[wersja 2.14 z dnia 2019/12/02]

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.inpro24.eu, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – INPRO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 10A lok. 39, KRS: 0000468878, NIP: 7792414464, REGON: 302472194 (dalej: Administrator, INPRO).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.
  2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika. Zgoda stanowi nadto podstawę przetwarzania w przypadku korzystania przez Użytkowników z usłu